UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Çeviribilim

- çevirmen eğitimi

- Yabancı Dil Öğretimi

- Sözlü Çeviri Eğitimi

- İngilizce Sözlü İletişim Becerileri

- Teknik Çeviri

- Bilimsel ve akademik çeviri