KONUK KONUŞMACI

Uluslararası

  • Eski Anadolu'da Çoktanrıcı Anlayış
    (2003-2004) ODTÜ - Long Island Üniversitesi - ODTÜ Organizasyonu

Ulusal

  • Bir Arkeoloğun Günlüğünden 19. Yüzyıl Anadolu Arkeolojisine
    (2000-2001) ODTÜ-Ankara - ODTÜ-Arkeoloji Topluluğu
  • İonia'da Ana Tanrıça Kültü
    (2000-2001) Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ -Tarih Bölümü