MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
  • G.E.Durna.
    (2010) KNIDIA KARAKTERI ÜZERINE BIR ANALIZ : Görünenden Görünmeyene.
    Belleten, Ankara: Türk Tarih Kurumu , Vol. 73, No. 266, 1-33, ISBN: 0041-4255
  • G.E.Durna.
    (2005) Mitostan Siyasete Venüs Prometor,.
    Belleten , Vol. LXVIII (Ni, No. 251, 33-62,