ÖDÜLLER

TÜBİTAK, TÜBA gibi ulusal veya uluslararası kurumlarca verilen Ödül

  • TÜBA- Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu (TDYDAB)
    (2004-2005) TÜBA

Akademik çalışmalar için verilmiş Uluslararası burs, fon gibi destekler

  • ODTÜ-KORA (Kardeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi) BAP Fonu
    (2011-2012) ODTÜ