UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Antik Yunan - Roma Kültürleri

- Din Arkeolojisi

- Din ve Mitoloji

- Dinin Sosyo-ekonomik ve Siyasi Temelleri