TEZ DANIŞMANLIKLARI


Bilhan Taşkıran , “ Electronic commerce implementations in retail sector : A case study from Turkey ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Doktora Tezi

Ela Burcu Üçel , “ Sosyal Ağlar ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mustafa Delen , “ Örgütlerde Denetim ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Şebnem Penbek , “ İşletmelerde Etik Karar Verme ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi