KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Gül Ertan Özgüzer ODTÜ İktisat bölümünden 2000 yılında mezun olduktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapmış, doktora derecesini ise Catholic University of Louvain'den almıştır. Belli başlı çalıştığı konular uluslararası makroekonomi, dinamik genel denge modelleri ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonudur.