KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Deloitte denetim şirketinde denetim ortağı olarak görev yapmaktadır.
1997 yılında Deloitte İstanbul ofiste göreve başlayan Gülin Günce, 2 yıl süre ile Deloitte İngiltere'de denetim müdürü olarak çalışmış, halihazırda Deloitte İzmir ofiste sorumlu ortak sıfatı ile görev yapmaktadır.
SMMM, SPK Lisans ve KGK Lisanslarına sahiptir.