KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Lisans döneminde üniversitede yurt içi ve yurt dışı projelere katıldı. İş yaşamına özel şirketlerde finans departmanında çalışarak başladı. Bu süreçte başladığı İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını 20005 yılında başarı ile bitirdi. Aynı yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Doktora programına başlayan Vardar, aynı zamanda aynı üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Doktora programı sürecinde TÜBİTAK’tan araştırma bursu alarak gittiği ABD University of Texas at Dallas’ta “Misafir Araştırmacı” olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. Vardar, Finans Uzmanlık alanındaki İşletme Doktora eğitimini “ Orta ve Doğu Avrupa Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Gören Halka Açık Bankaların Risk Ölçütleri Ve Etkinlik Analizleri” adlı teziyle başarıyla tamamlayarak 2010 yılında Doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. 2012 yılında Yardımcı Doçent ve 2015 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan Doçentlik ünvanını alan Vardar, halen tam zamanlı olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Gülin Vardar’ın finansal piyasalar, bankacılık alanında yayınlanmış ulusal ve uluslararası alandan pek çok makalesi ve ders kitabı niteliğinde okutulan kitaplarda bölümleri bulunmaktadır.