ÖDÜLLER

Akademik çalışmalar için verilmiş Uluslararası burs, fon gibi destekler

 • Yurt Dışı Araştırma Bursu
  (2008-2009) Tübitak

Akademik çalışmalar için verilmiş Ulusal burs, fon gibi destekler

 • The impact of firm-specific public news on intraday market dynamics: Evidence from Turkish stock market
  (2011-2012) TÜBİTAK
 • The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks' stock returns and volatility: Evidence from Turkey
  (2010-2011) TÜBİTAK
 • Finansal risk algılamalarında cinsiyet farklılığının etkisi
  (2009-2010) TÜBİTAK
 • Consolidation and commercial bank interest net interest margins: Evidence from the old and new European Union members and candidate countries
  (2009-2010) TÜBİTAK