BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • A.Onargan , B.Gavcar , G.Caliskan Bilgin and A.Akan.
  (2021) Prediction of Sleep Apnea Using EEG Signals and Machine Learning Algorithms.
  Izmir University Of Economics / 2021 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)
  1-4, ISBN: 978-1-6654-3663-2
 • B.Ö.Özbey , Ö.Baran , G.Çalışkan.
  (2021) Biosynthesis, Optimization and Characterization of Zinc Chloride Nanoparticles Using Sideritis sp. Extract.
  Izmir University Of Economics / 2021 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)
  1-4, ISBN: 978-1-6654-3663-2
 • T.Mutaf , G.Çalışkan , S.Öncel , C.Meydan and M.Elibol.
  (2019) Biogenic Nanoparticle Synthesis Using Marine Alga Schizochytrium sp..
  CMBEBIH 2019 Proceedings Of The International Conference On Medical And Biological Engineering, 16–18 May 2019 Banja Luka, Bosnia And Herzegovina
  -, ISBN:
 • G.Çalışkan , T.Mutaf , S.Öncel , M.Elibol.
  (2019) GREEN SYNTHESIS OF METAL NANOPARTICLES USING MICROALGA Galdieria sp..
  CMBEBIH 2019 Proceedings Of The International Conference On Medical And Biological Engineering, 16–18 May 2019 Banja Luka, Bosnia And Herzegovina
  -, ISBN: 978-3-030-17970-0

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • S.Adalıoğlu , G.Çalışkan.
  (2018) Farklı Işık Şiddetlerinin, Fotosentetik Mikroalg Kültürlerindeki Kimyasal Değişimleri.
  CMBEBIH 2019 Proceedings Of The International Conference On Medical And Biological Engineering, 16–18 May 2019 Banja Luka, Bosnia And Herzegovina
  0-0, ISBN:
 • G.Çalışkan , B.Ayhan , N.Azbar.
  (2012) BİRA SANAYİ ATIKLARININ BİYOENERJİYE DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİNDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA .
  Ulusal Katı Atık Yönetimi (UKAY)
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • G.Çalışkan , T.Mutaf , M.Türemen , A.Demir and M.Elibol.
  (2018) Preparation of Biocomposite Material Using Chitosan-Aloe vera- Silver Nanoparticles Synthesized in Centaury Plant Extract and Their Synergistic Activities on Textile Industry.
  4. International Symposium On Composite Materials-KOMPEGE 2018
  0-0, ISBN:
 • G.Çalışkan , S.Adalıoğlu.
  (2016) İzmir Körfezinde Mevsimsel Değişimlerin Ditylum brightwellii Üzerindeki Etkisi ve Büyüme Kinetiğinin Matematiksel Modellenmesi.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı
  0-0, ISBN:
 • S. Adalıoğlu , G.Çalışkan.
  (2014) Growth Rate in Response to pH Levels and Different Size Fraction Of Plankton in Izmir Bay.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı
  0-0, ISBN:
 • G.Çalışkan , T.Keskin Gündoğdu , G.Giray , N.Azbar.
  (2013) A REFERENCE PROCESS FOR BIOENERGY RECOVERY FOR THE EVALUATION OF BEER INDUSTRY WASTES .
  Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress (3W)
  0-0, ISBN:
 • D.Karaalp , G.Çalışkan , N.Azbar.
  (2013) Performance Evaluation of a Biogas Reactor Processing Chicken Manure with High Solids Content .
  The International Conference On Environmental Science And Technology (ICOEST)
  0-0, ISBN:
 • G.Çalışkan , B.Ayhan , N.Azbar.
  (2011) SOLID WASTE MANAGEMENT AT BEER FACTORIES AND ENERGY RECOVERY.
  Türk Alman Katı Atık Günleri (TAKAG)
  0-0, ISBN: