KONUK KONUŞMACI

Uluslararası

  • Working witg Algae
    (2019-2020) İzmir Ekonomi Üniversitesi - biodesigniue@gmail.com

Ulusal

  • Denizel Mikroalglerin Nanoteknolojide Kullanım Potansiyeli
    (2021-2022) Dokuz Eylül Üniversitesi - Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitiüsü