KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Öğr. Gör. Dr. Gülizar Çalışkan Bilgin lisans (2011), yüksek lisans (2014) ve doktora (2020) derecelerini Ege Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden almıştır. Doktora sürecinde Ege Üniversitesinde NanoBiyoproses ve Proses Analitik Teknolojisi laboratuvarında çalışmış ve “Mikroalglerden Biyojenik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi, Optimizasyonu ve Biyoteknolojide Kullanım Potansiyelinin Araştırılması” konulu TÜBİTAK 1001 Projesinde yer almıştır. 2016 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Dr Çalışkan Bilgin biyoteknoloji, biyoproses ve biyomühendislik konularında ulusal ve TÜBİTAK destekli çeşitli projelerde bursiyer ve danışman olarak görev almıştır. Şuan mikroalglerin sürdürülebilir kullanımına dair bilimsel araştırma projesinde yürütücüdür. İlgi alanları biyoprosesler, biyoreaktörler, nanobiyoteknoloji, biyoürünler, üretim optimizasyonu ve karakterizasyonudur.