PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • MİKROALG BİYOREAKTÖR MODÜLER CEPHE SİSTEMLERİ: Avrupa Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında karbondan arındırılmış yapılı çevreler için tasarım
  (2022-2023) İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)
 • Biosynthesis, Optimization and Characterization of Nanoparticles Using Plant Extract
  (2021-2022) TÜBİTAK 2209/A

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Mikroalglerden biyojenik nanopartiküllerin sentezlenmesi, optimizasyonu ve biyoteknolojide kullanım potansiyelinin araştırılması
  (2017-2018) TÜBİTAK 1001 ARAŞTIRMA PROJELERİ
 • İzmir Körfezi Entamoneis Alata ve Ditylum Brightwelli Türlerinde Besin Tuzları, Işık ve Sıcaklığın Büyüme Oranlarına ve Metobolizmalarına Etkisi
  (2016-2017) TÜBİTAK
 • Biyogaz Reaktörleri Çıkış Suyundaki Organik Bakiyenin Biyoenerji İçeriğinin Geri Kazanımı
  (2013-2014) BAP
 • Kapalı Döngü Membran Destekli Biyogaz Prosesi İle Tavuk Atıklarından Temiz Enerji Üretimi
  (2012-2013) TÜBİTAK