UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- biyomühendislik

- Biyoistatistik

- nanoteknoloji

- Nanobiyoteknoloji

- Biyoproses

- biyokimya