KİTAP BÖLÜMLERİ


Ulusal kitap bölümleri

 • G.N.Çürük.
  Hematolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı.
  490-517
  N.Ovayolu and Ö.Ovayolu.
  Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar.
  (2016),
 • G.N.Güleser.
  Periferik Damar Hastalıkları.
  S.Çelik and Ö.Usta Yeşilbalkan.
  Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği.
  (2015),
 • G.N.Güleser.
  Soğuk Uygulamalar.
  M.Başer and S.Taşcı.
  Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar.
  (2015),
 • G.N.G..
  Koroner İnvaziv Girişim Yapılan Bireylerde Hemoraji, Hematom, Ekimoz ve Ödem Gibi Lokal Vasküler Komplikasyonlarda Soğuk Uygulama Kullanımı.
  S.Taşcı and M.Başer.
  Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar.
  (2015),