PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Diyabetik Ayağı Olan Bireylerde Debridman Öncesi Uygulanan Klorheksidin Solüsyonunun Debridman Sonrası Enfeksiyon Gelişimine Etkisi
  (2016-2017) Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Atrial Fibrilasyonu Olan Hastalarda Öğrenilmiş Güçlülük ve Anksiyete Düzeyleri
  (2014-2015) Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastalarda Femoral Bölgeye Buz Torbası Uygulamanın Ağrı Üzerine Etkisi
  (2013-2014) Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Koroner Anjiyografi Yapılan Bireylerde Buz Paketi Uygulamasının Lokal Vasküler Komplikasyonlara Etkisi
  (2010-2011) Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Radyoterapi Tedavisi Alan Kanserli Hastalarda Fizyolojik Ölçümlere Dayalı Stres Düzeyinin Tespit Edilmesi
  (2009-2010) Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri