TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Yeliz Sürme , “ Çay Ağacı Yağının Diyabetik Ratlarda Yara İyileşmesine Etkisi ”
Erciyes Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Adile Davgan Savsar , “ Diyabetik Ayağı Olan Yaşlıların Sağlık İnançlarının Diyabet Yükü Üzerine Etkisi ”
Erciyes Üniversitesi
Dilek Talhaoğlu , “ Diyabetik Ayağı Olan Bireylerde Debridman Öncesi Uygulanan Klorheksidin Solüsyonunun Debridman Sonra ”
Erciyes Üniversitesi
Ezgi Döner , “ Diyabetik Ayağı Olan Hastaların Hastalığa Ve Sağlığa İlişkin Tutumlarının Hastalığı Kabul Üzerine Et ”
Erciyes Üniversitesi
Hatice Yüceler Kaçmaz , “ Kolorektal Kanser Cerrahisi Geçiren Hasta Yakınlarının Kolorektal Kanserden Korunmaya Yönelik Sağlık ”
Erciyes Üniversitesi
MAHMUT EVLİ , “ Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda öğrenilmiş güçlülük, anksiyete ve depresyon ilişkisi ”
Erciyes Üniversitesi
Sevda Korkut Bayındır , “ Perkütan koroner girişim yapılan hastalarda femoral bölgeye buz torbası uygulamanın ağrı üzerine etk ”
Erciyes Üniversitesi