BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • G.Güler , Ü.Güven and G.Öktem.
  (2019) Discrimination of Cancer Cell Subpopulations based on the FTIR Spectral Data.
  4th International Turkish Congress On Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2019)
  -, ISBN:
 • G.Güler , E.Açıkgöz and G.Öktem.
  (2019) Multisellüler Sferoid Modeli ile Prostat Kanser Kök Hücre Özelliklerinin Biyofiziksel Açıdan Değerlendirilmesi.
  31. Ulusal Biyofizik Kongresi
  -, ISBN:
 • G.Güler , E.Karasulu.
  (2019) Biomolecular Spectroscopy For Diagnostic Purposes.
  IV. Türkiye In Vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu, "BİYOSENSÖRLER”, / Turkish Journal Of Biochemistry
  -, ISBN:
 • G.Güler , İ.İnce , E.Medine and Y.Yıldırım.
  (2018) Targeted Nanoparticles and the Cell Spectra (FTIR).
  14th Nanoscience And Nanotechnology Conference (NanoTR-14)
  -, ISBN:
Uluslararası
 • I.Çinar , İ.Aksoy , G.Güler.
  (2020) Spectroscopic and Computational Molecular Docking studies on the protein-drug interactions.
  DOI: 10.1109/TIPTEKNO50054.2020.9299322 / 2020 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)
  -, ISBN:
 • G.Güler.
  (2019) Novel Strategies in Biomedical Spectroscopy.
  24th Biomedical Science And Technology Symposium (BIOMED2019)
  -, ISBN:
 • G.Güler , E.Karasulu.
  (2018) Determination of drug targets in cancer cells with ATR-FTIR.
  6th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress
  -, ISBN:
 • G.Güler , A.Nalbant.
  (2018) Flow Cytometry and FTIR Spectroscopy for Detection of Early Apoptosis in Human T Cells.
  2nd International Cell Death Research Congress / MDPI Proceedings, 2018, 2(25),1558
  1-4, ISBN: