KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İzmir doğumlu olan Gür Şengün, lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Bu süreçte motivasyon ve iş-yaşam dengesi üzerine çalışmalarda bulunmuş, “Türkiye'de Aileyi Destekleyen Örgütsel Algılar ve Aileyi Destekleyen Denetçi Davranışları” araştırmasını Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy gözetiminde Portekiz’de 14. Avrupa Psikolojik Değerlendirme Konferansında sunmuştur. Lisans programında “Farkındalık ve İşe Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Psikolojik Ayrılma ve İş Kaynaklarının Etkileri” isimli bitirme projesini tamamlayarak mezun olmuştur.
Lisansının ardından Hollanda Groningen Üniversitesinde İş, Örgüt ve Personel Psikolojisi alanında uzmanlığını almıştır. Yüksek öğrenimi sırasında akademik koçluk yapmış, çeşitli eğitimler vermiş ve işletme fakültesine bağlı "Stres, Sağlık ve Sürdürülebilir İş Yaşamı" dersinde iki yıl üst üste öğretim asistanı olarak çalışmıştır. Yüksek lisanstan iş tutumları ve tasarımları arasındaki ilişkide kişisel farklılıkları ortaya koymak adına yazdığı “Neden Bazı İnsanlar Duygusal Emek Talepleri Konusunda Daha Fazla Strese Giriyor? Hedef Yöneliminin ve İş Özerkliğinin Düzenleyici Rolleri” isimli tezini teslim ederek mezun olmuştur.
İnsan kaynakları, eğitim ve danışmanlık alanlarında çalışan Gür Şengün, şu an çalışmalarına kurucu ortağı olduğu Filia Psikoloji eğitim ve danışmanlık merkezi çatısı altında çalışma psikolojisi danışmanı olarak devam etmektedir.
Çalışmaları iş tasarımları, iyi oluş, değişim ve verimlilik konuları üzerine odaklanmaktadır.