DERSLER


Verilen Dersler

2022 - 2023
 • (CBM 301) Tıbbın Klinik Temelleri V
 • (HSP 101) İnsan, Toplum ve Gezegen I
 • (HSP 301) İnsan, Toplum ve Gezegen V
 • (INT 600) İntörnlük Temeller
 • (INT 601) Halk Sağlığı İntörnlüğü
 • (INT 602) İç Hastalıkları İntörnlüğü
 • (INT 603) Aile Hekimliği İntörnlüğü
 • (INT 604) Pediatri İntörnlüğü
 • (INT 605) Kadın Hastalıkları & Doğum İntörnlüğü
 • (INT 606) Cerrahi Hastalıklar ve Anesteziyoloji İntörnlüğü
 • (INT 607) Nöropsikiyatri İntörnlüğü
 • (INT 608) Acil Tıp İntörnlüğü
 • (INT 610) Seçmeli İntörnlük
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 301) Tıbbın Bilimsel Temelleri V
2021 - 2022
 • (CCS 402) Kardiyopulmoner Sistem Sağlığı ve Hastalıkları
 • (HEM 112) Sağlığın Temelleri II
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
2020 - 2021
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
2019 - 2020
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
2018 - 2019
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV