KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

15 Haziran 1962 de Dikili'de doğdum. İlkokulu TED Ankara Koleji'nde 1973 yılında bitirdim. Ortaokul ve lise eğitimimi İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladım.
1979-1980 yılları arasında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümüne devam ettim. 1980 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladım ve 1.09.1986 tarihinde mezun olarak, Tıp Doktoru ünvanını aldım.
18.02.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitimine başladım. Uzmanlık eğitimimin bitmesine 3 ay kala Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından verilen araştırma bursunu kazanarak 29.09.1989 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim.
University of Maryland School of Medicine, Department of Microbiology and Immunology'de iki yıl süre ile Dr George K. Lewis'in laboratuvarında “post-doctoral fellow” olarak çalıştım. Bu dönem içinde Human Immunodeficiency Virus (HIV) zarf proteinlerinin immunojenitesi ve topografisi üzerinde araştırmalar yaptım. 3.10.1991 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne geri döndüm ve 17.01.1992 tarihinde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı oldum.
Mecburi hizmet yükümlülüğümü yerine getirmek üzere, 27.04.1992 tarihinde İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak göreve başladım. 16.12.1993 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na Öğretim Görevlisi olarak atandım.
21 Kasım-16 Aralık 1994 tarihleri arasında University of Edinburgh, School of Medicine, Department of Medical Microbiology'de Dr Peter Simmonds'ın laboratuvarında Hepatit C Virus (HCV) genotip ve serotiplerinin belirlenmesi üzerinde çalıştım.
15.02.1995 tarihinde Yardımcı Doçent kadrosuna atandım.
20.10.1995 tarihinde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Doçenti ünvanını aldım. 16.02.1996 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na Doçent olarak atandım.
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından verilen yurtdışı araştırma bursu ile 2 Haziran-2 Ağustos 1997 tarihleri arasında University of Edinburgh, School of Medicine, Department of Medical Microbiology'de Dr Peter Simmonds'ın laboratuvarında Türkiye’deki HIV-1 genotiplerinin belirlenmesi üzerinde çalıştım.
09.01.2001 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na Profesör olarak atandım.
Prof Dr Şemsettin Ustaçelebi ve Prof Dr Selim Badur ile birlikte Eylül 2003’de Türkiye’nin ilk Ulusal Viroloji Kongresini düzenledik. Eylül 2005 ve Aralık 2007’de ikinci ve üçüncü kongreleri de düzenledikten sonra organizasyonu meslektaşlarımıza aktardık.
22.06.2001 tarihinde başladığım Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji/Tıbbi Mikrobiyoloji/Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanlığını 03.09.2012 tarihine kadar sürdürdüm. 3.10.2005 – 28.09.2007 tarihleri arasında Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığını yürüttüm.
11.08.2000 tarihinde atandığım Merkez laboratuardan sorumlu Başhekim Yardımcılığı görevinden, Fakülte Dekanı olarak seçilmem nedeniyle 1.02.2007 tarihinde ayrıldım. Dekanlık görevime 4.01.2007 tarihinde vekaleten, 8.02.2007 tarihinde ise asaleten atandım. Bu görevim 8.02. 2010 tarihinde sona erdi. Görev yaptığım süreçte başlattığım ve olgunlaştırdığım Merkez Laboratuarda ISO 15189 ve Tıp Fakültesinde UTEAK akreditasyon çalışmaları başarıyla tamamlanarak belgeleri alınmıştır.
4 Eylül 2012-28 Nisan 2014 tarihleri arasında Dünya Sağlık Örgütü adına, bir Avrupa Birliği projesi olan TR 0802.16 no’lu “Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolu ve Sürveyansı” Projesinde ulusal danışman olarak çalıştım. Bu proje kapsamında “Ulusal Mikrobiyoloji Standartları” (UMS) oluşumuna katkı verdim. UMS kapsamında basılan ulusal rehberlerde editör, editör yardımcısı veya yazar olarak yer aldım. Laboratuvarlarda Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinin kurgulanmasında, hazırlanmasında ve verilmesine etkin olarak katkı verdim.
Proje bitiminde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevime döndüm ve 28.09.2015 tarihinde kurumdan emekli oldum.
1 Ekim 2015 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurucu Dekan olarak görevee başladım. Halen bu görevim sürmektedir.
Evliyim ve bir kızım var.