UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- iletişim teknolojileri

- Siyasal İletişim

Endüstri

- medya

- yayın

Coğrafi Bölgeler

- Türkiye

- Avrupa

- ABD