KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1997 yılında İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalından mezun oldu. Özel öğretim kurumları bünyesinde Ölçme ve Değerlendirme Uzmanlığı yaptı ayrıca öğretmen adaylarının formasyon eğitimlerinde, Eğitim Bilimleri (gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, öğretim yöntem ve teknikleri) derslerini verdi. Yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi dalında yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde göreve başlamıştır.