İDARİ GÖREVLER


İdari Görevler

Öğretim Görevlisi , “ Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)Yönetim Kurulu Üyesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2017 - 2018)