KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Hakkı Eskicioğlu, 1973 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü bitirerek Lisan derecesi almıştır. 1975 yılında aynı Bölümde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamlamıştır. I981 yılında University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Takım Tezgâhları Bölümünde doktora çalışmalarını tamamlayarak doktora derecesi almaya hak kazanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde 1982 yılında Yardımcı Doçent, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında da Profesör kadrosuna atanmıştır. 1988-1989 yılları arasında Alexander Von Humboldt bursu ile bir yıl Hannover Üniversitesinde Yapay Zeka ve Uzman Sistemler konularında çalışmalarda bulunmuştur.

Araştırma alanları arasında Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat (CAD/CAM), Proses Planlama, Takım Tezgâhları, Sayısal Kontrollü Tezgâhlar ve Talaş Kaldırma Optimizasyonu bulunmaktadır. Makina Mühendisleri Odası tarafından basılan ’Sayısal Kontrol ve Takım Tezgâhları’ adlı bir kitabı vardır. Uluslararası yirmi bir adet konferans ve makale bildirisi bulunmaktadır.