KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Giray Reşat Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi tamamladıktan sonra kısa bir özel sektör deneyimden sonra Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Özellikle kümelenme sürecindeki sektörler için sürdürülebilir üretim ve taşımacılık konularında ciddi çalışmalar yapmaktadır. Sistem mühendisliği konularında kalitatif ve kuantatif dataları entegre ederek sistematik yaklaşımlar çerçevesinde gerçek vakalar üzerinde uygulamalar yapmaktadır. Özellikle çok modlu taşımacılık alanında çevresel, ekonomik ve servis düzeyinde sektörel uygulamalar konusunda uzmanlığa sahiptir. Ayrıca, taşımacılık ve lojistik alanlarında kümelenme modellerinin oluşturulması ve küme verimliliklerinin analiz edilmesi ve sürdürülebilir bir mekanizma kurulması konularında bir çok ulusal ve 3 farklı AB projesinde yer almıştır.