UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Lojistik

- üretim ve operasyon yönetimi

- Endüstri Kümeleri