KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Hande Atmaca Çetin, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden 2010 yılında mezun oldu. Lisans eğitiminin 2009 güz döneminde Erasmus programı ile İtalya’da Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde eğitim gördü. Yüksek Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Bölümü ve Floransa'da bulunan Università degli studi di Firenze, İçmimarlık Bölümleri’nde tamamladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 2012-2015 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalışmış olup 2018 yılından itibaren ise aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev almaktadır. Doktora eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Bölümü'nde devam etmekte ve tasarım ve iç mekân tarihi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir