UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Mimarlık Tarihi

- Modern Türk Mobilyası

- Mobilya tasar

- iç mekan tarihi ve teorisi