KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi içerisinde 6 ay süre ile Siauliai University Fizik Bölümünde eğitim aldı. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2023 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktora çalışmasını tamamladı.
2013 yılında başlamak üzere 2 yıl boyunca İstanbul Aydın Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Bu süre boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı yaptı.