KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İlköğretimini Hacı Şakir Eczacıbaşı İlköğretim Okulunda, lise eğitimini Vali Vecdi Gönül Lisesinde tamamladı. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi içerisinde 6 ay süre ile Siauliai University Fizik Bölümünde eğitim aldı. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl başladığı doktora eğitimine halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümünde devam etmektedir.
2013 yılında başlamak üzere 2 yıl boyunca İstanbul Aydın Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Bu süre boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Ortopedik Protez ve Ortez Program Başkanlığı yaptı.
Çeşitli kongre, sempozyum ve çalıştaylarda eğitici ve katılımcı olarak bulundu.