BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
  • H.KAZDAĞLI , Ş.TÜKEL and G.Y.TÜTÜNCÜ.
    (2023) Changes in Physiological Parameters During Everest Base Camp Trek.
    48. Ulusal Fizyoloji Kongresi
    36-36, ISBN: