KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Doktora derecemi 2021 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji programından aldım. Doktora programında YÖK 100/2000 Fizyopatoloji Öncelikli alan bursiyeriydim. Amerika Birleşik Devletleri'nde akademi dışında farklı sektörlerde çalıştım. 2017-2021 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırma görevlisi görev yaptım. Aralık 2021-Kasım 2023 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Doktor Öğretim Görevlisi olarak görev yaptım. Kasım 2023 itibariyle Doktor Öğretim Üyesi olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndaki görevime devam etmekteyim. Araştırma süreçlerinde temel ilgi alanlarım: elektrofizyoloji ve kalp atış hızı değişkenliğidir.