UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Kalp Fizyolojisi

- Fizyoloji