KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2020 yılında THK Üniversitesi Uçak mühendisliği bölümünden mezun oldu. THK Teknik ve Tai'de staj yaptı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. THK Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesinde araştırma görevliliği yaptı.