DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
  • (SOC 102) Sosyolojiye Giriş II
  • (SOC 202) Çağdaş Sosyoloji Kuramları
  • (SOC 222) Çağdaş Sosyoloji Kuramları
  • (SOC 445) Kültür ve Toplum
  • (SOC 498) Sosyoloji Projesi II