KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Deniz Yükseker 2000 yılında sosyoloji alanındaki doktorasını Binghamton Üniversitesi’nde (ABD) almıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olmanın yanı sıra New Perspectives on Turkey dergisinin baş editörüdür. Geçmişte, Bilkent Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi (ABD), Koç Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi’nin sosyoloji ve siyaset bilimi bölümlerinde çalışmıştır. Türkiye ile eski Sovyet cumhuriyetleri arasındaki mekik ticareti, İstanbul’da Afrikalı göçmenler ve sığınmacılar, Kürtlerin zorla yerinden edilmesi, kadınların mesleki eğitimi, fındık değer zincirinde üretim ve tarım işçiliği, Suriyeli ve Türkiyeli gençlerin gündelik hayatları, Beyoğlu ilçesinde göç, mültecilere hizmet veren uzmanların çalışma koşulları, İstanbul’da yaşlıların COVID-19 pandemisindeki deneyimleri ve göçmenlerin toplumsal katılımı gibi farklı alanlarda araştırmaları ve İngilizce ve Türkçe yayınları vardır.