KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Özen, doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2007 yılında almıştır. Siyaset sosyolojisi alanında çalışan Özen’in Türkiye’deki çeşitli toplumsal hareketler ve protestolar, popülizm ve enformel siyaset üzerine Current Sociology, South European Society and Politics, World Development, Organization, Organization and Environment, Geoforum, Environmental Communication, Environmental Politics, Amme İdaresi Dergisi, SBF ve Mülkiye Dergisi gibi uluslararası ve ulusal akademik dergilerde yayınları vardır. Dr. Özen ayrıca John Benjamins, Lexington ve Routledge gibi uluslararası yayınevlerinin yanı sıra çeşitli ulusal yayınevlerince basılan derleme kitaplarda bölümler yayımlamıştır.