MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • Ş.Özen and H.Özen.
  (2022) Altın Madeni Projelerinin Özellikleri Yerel Toplulukların Direniş Düzeyini Nasıl Etkiler? Karşılaştırmalı Bir Araştırma.
  İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi , Vol. 42, No. 2, 493-524,
Uluslararası
 • B.Doğu , H.Özen and B.Pasin.
  (2022) Environmental Mobilizations Through Online Networks: An Analysis of Environmental Activism on Turkey’s Twittersphere.
  International Journal Of Communication , Vol. 16, 5247-5269, ISBN: 1932-8036
 • H.Özen , Ş.Özen.
  (2022) Leadership in local mobilization against goldmining: The cases of Artvin and Eşme, Turkey.
  The Extractive Industries And Society , Vol. 9, No. 1, 1-8, ISBN: 2214-790X
 • H.Ozen.
  (2022) Interpellating ‘the people’ against environmentalists: The authoritarian populist response to environmental mobilizations in Turkey.
  Political Geography , Vol. 97,
 • H.Özen.
  (2020) Reproducing ‘hegemony’ thereafter? The long-term political effects of the Gezi protests in Turkey.
  Southeast European And Black Sea Studies ,
 • H.Özen , B.Doğu.
  (2020) Mobilizing in a Hybrid Political System: The Artvin Case in Turkey.
  Democratization ,
 • H.Özen , Ş.Özen.
  (2018) What comes after repression? The hegemonic contestation in the gold- mining field in Turkey.
  Geoforum , Vol. 88, 1-9,
 • H.Özen , Ş.Özen.
  (2017) What makes locals protesters? A discursive analysis of two cases in gold-mining industry in Turkey..
  World Development , Vol. 90, 256-268,
 • H.Özen.
  (2015) An Unfinished Grassroots Populism: The Gezi Park Protests in Turkey and their Aftermath.
  South European Society And Politics , Vol. 20, No. 4, 533-552,
 • H.Özen.
  (2015) Latent Dynamics of Movement Formation: The Kurdish Case in Turkey (1940s to 1960s).
  Current Sociology , Vol. 63, No. 1, 57-74,
 • H.Özen.
  (2014) Overcoming Environmental Challenges by Antagonizing Environmental Protesters: The Turkish Government Discourse Against Anti-HEPP Movements.
  Environmental Communication , Vol. 8, No. 4, 433-451,
 • H.Özen.
  (2013) Book Review Acting Locally: Local Environmental Mobilizations and Campaigns.
  International Sociology 28: 577-580 , Vol. 28, 577-580,
 • H.Özen , Ş.Özen.
  (2011) Interactions in and between Strategic Action Fields: A Comparative Analysis of Two Environmental Conflicts in the Gold-Mining Field in Turkey..
  Organization & Environment, 24 (4) 343-363. , Vol. 24, No. 4, 343-363,
 • H.Özen.
  (2011) Book Review Moral Movements and Foreign Policy.
  Mobilization , Vol. 16, No. 3, 390-391,
 • H.Özen , Ş.Özen.
  (2010) Kamu Siyaları ve Toplumsal Hareketler: Türkiyede Protesto Hareketlerinin Madencilik Piyasasına Etkileri..
  Amme İdaresi Dergisi, 43 (2) 33-64 , Vol. 43, No. 2, 33-64,
 • Ş.Özen , H.Özen.
  (2009) Peasants against MNCs and the State: The Role of Bergama Struggle in the Institutional Change of the Gold Mining Field in Turkey..
  Organization, 16 (4) 547-573. , Vol. 16, No. 4, 547-573,
 • H.Özen.
  (2009) Located Locally, Disseminated Nationally: the Bergama Movement.
  Environmental Politics , Vol. 18, No. 3, 408-423,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • H.Özen.
  (2018) Yerellik- Popülerlik Ekseninde Türkiyede Çevre Mücadeleleri..
  Alternatif Politika , Vol. 10, No. 2, 181-209,
 • H.Özen.
  (2015) Meydan Hareketleri ve Eski ve Yeni Toplumsal Hareketler..
  Mülkiye Dergisi , Vol. 39, No. 2, 11-40,
 • H.Özen.
  (2013) Toplumsal Hareketlerin Siyasal Rolü: Rasyonalist Yaklaşımların Eleştirel Bir Değerlendirmesi..
  SBF Dergisi , Vol. 68, No. 3, 37-61,
Uluslararası
 • H.Özen.
  (2014) Informal Politics in Turkey during the Özal era (1983-1989).
  Alternatives: Turkish Journal Of International Relations 12(4): 77-91. , Vol. 12, No. 4, 77-91,
 • H.Özen , Ş.Özen.
  (2010) Public Policies and Social Movements: The Influences of Protest Movements on Mining Policy in Turkey.
  Review Of Public Administration , Vol. 43, No. 2, 33-64,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • H.Özen , Ö.Avcı.
  (2014) Her Yer Taksim, Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı.
  Atılım Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 3, No. 1, 31-45,