UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- political sociology, social movements, protests, collective action

Coğrafi Bölgeler

- Türkiye