KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Helin Kardelen Kavuş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora öğrencisidir. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans (2015) ve yüksek lisans (2018) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden almıştır. Yüksek lisans tezinde, Almanya'daki Türk kadın girişimciliği bağlamında göçmen kadınların etnik girişimciliği olgusunu incelemiştir. Nitel araştırma yöntemini kullanmaktadır ve araştırma alanları arasında göç, göçün feminizasyonu, etnik girişimcilik ve Türkiye'den yüksek vasıflı göç yer almaktadır. Devam etmekte olan doktora çalışmaları için, Panteion Sosyal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü'nde (2021-2022) Erasmus doktora değişim öğrencisi olarak Atina'da saha araştırması gerçekleşmiştir. Doktora araştırması, Türkiye'den yüksek nitelikli "yeni dalga" göçün farklı rotaları üzerine odaklanmaktadır.