ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  KÜÇÜK, Damla (2017-2018)
  Kefilin Halefiyet Hakkı Kapsamında Sigorta Alacağını Talep Hakkı - Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Uygukamalı Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınları

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Dr. Öğretim Üyesi Banu Bozkurt BOZABALI (2018-2019)
  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Kapsamında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Kusur ve Müterafik Kusur - TÜRK TİCARET KANUNUNUN 5. YIL SEMPOZYUMU (8-10 KASIM 2017)-Vadi Grafik Ltd. Şti.
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Fakülteler Kitabevi
 • Atıf Yapan :
  Öğr.Gör.Ferhat YILDIRIM (2018-2019)
  Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı - TÜRK TİCARET KANUNUNUN 5.YILI SEMPOZYUMU (8-10 KASIM 2017), Vadi Grafik Ltd.Şti.
  Atıf Yapılan :
  Yeni Değer Sigortası - Adalet yayıncılık
 • Atıf Yapan :
  Öğr.Gör. Ferhat YILDIRIM (2018-2019)
  Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı - TÜRK TİCARET KANUNUNUN 5.YILI SEMPOZYUMU (8-10 KASIM 2017), ANKARA-Vadi Grafil Ltd.Şti.
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Fakülteler Kitabevi-Barış yayınları
 • Atıf Yapan :
  Yrd.Doç.Dr.Birgül Sopacı ÖZTUNA (2014-2015)
  Yönetici Sorumluluk Sigortası - Vedat Kitapçılık
  Atıf Yapılan :
  Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Müdürlerin Sorumluluk Sigortası - Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp'e Armağan, Cilt:1, İstanbul 2003, s.537-561
 • Atıf Yapan :
  Asuman Yılmaz (2012-2013)
  Kambiyo Senetlerine Rehin Cirosu ve Rehin Cirosunun Teminat İşlemi - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Kambiyo Senetlerinin Rehni - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi (DEÜHFD), C.III, S.1-4, Prof.Dr.Kudret Ayiter Armağanı, Ankara 1988, s.497-513.
 • Atıf Yapan :
  Asuman Yılmaz (2012-2013)
  Kambiyo Senetlerine Rehin Cirosu ve Rehin Cirosunun Teminat İşlemi - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Kambiyo Senetlerinin Rehni - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Begüm DİLEMRE (2011-2012)
  Rekabet hukuku'nda Sigorta Sektörüne Yönelik Grup Muafiyeti - Ankara Barosu-Erzurumluoğlu'na Armağan
  Atıf Yapılan :
  Türk özel Sigortacılığının Avrupa Birliği Sigorta Hukuku İle Bütünleşmesi - İzmir Ticaret Odası

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Mustafa Çeker (2017-2018)
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku - Karahan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, 2. Baskı, İzmir 2003 - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Mustafa Çeker (2017-2018)
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku, 16.Baskı - Karahan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Yeni Değer Sigortası - Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Mustafa Çeker (2017-2018)
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku - Karahan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Sigorta Ettirenleri Enflasyona Karşı Koruyan Bazı Hukuki Yöntemler - İzmir Barosu Dergisi, 1991, S.2, s.85 vd.
 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Mustafa Çeker (2017-2018)
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku, 16. Baskı - Karahan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Prim Borcu İçin Kambiyo Senedi Verilmesi ve Zamanaşımı Sebebiyle Bedelsizlik Def'i - İzmir Barosu dergisi, 1992, S.3, s.85 vd.
 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR (2017-2018)
  Ortaklıklar Hukuku,Güncellenmiş 12. Bası, İstanbul 2017. - Beta Basım A.Ş.
  Atıf Yapılan :
  Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller - Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR (2017-2018)
  Ortaklıklar Hukuku, Güncellenmiş 12. Bası, İstanbul 2017. - Beta Basım A.Ş.
  Atıf Yapılan :
  Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi - Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma EnstitüsüTicaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (XXIV), s.9-59.
 • Atıf Yapan :
  Dr.Öğr.Üyesi Banu BOZKURT BOZABALI (2017-2018)
  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Kapsamında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Kusur ve Müterafik Kusur - ÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ - Vadi Grafik Ltd. Şti.
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Fakülteler Kitapevi-Barış Yayınevi
 • Atıf Yapan :
  GÜRPINAR, Bünyamin (2017-2018)
  Sigorta Hukukunda Halefiyet ve Rücu - Oniki Levha Yayıncılık A.Ş.
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  KÜÇÜK, Damla (2017-2018)
  Yatırımcılar İçin Hukuki Yönden Politik Risk Sigortası - Seçkin Yayınevi
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  KÜÇÜK, Damla (2017-2018)
  Yatırımcılar İçin Hukuki Yönden Politik Risk Sigortası - Seçkin Yayınevi
  Atıf Yapılan :
  Yeni Değer Sigortası - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
 • Atıf Yapan :
  Kerim ATAMER (2017-2018)
  Deniz Ticareti hukuku Cilt:I - Onikilevha
  Atıf Yapılan :
  Yeni Değer Sigortası - Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
 • Atıf Yapan :
  Mine Kasapoğlu TURHAN (2017-2018)
  Klinik İlaç Araştırmalarında Denek Haklarının Korunması ve İdarenin Sorumluluğu, - Seçkin Yayıncılık
  Atıf Yapılan :
  Klinik Araştırma Sigortası, Hüseyin Ülgene Armağan, İstanbul 2007. - Vedat Kitapçılık
 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Rayegan Kender (2017-2018)
  Türkiyede Hususi Sigorta Hukuku Sigorta Müessesesi-Sigorta Sözleşmesi - Oniki Levha
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Necla Akdağ Güney (2016-2017)
  Anonim Şirket Yönetim Kurulu - Vedat Kitapçılık
  Atıf Yapılan :
  Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi - XXIV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü
 • Atıf Yapan :
  Rayegân KENDER (2016-2017)
  Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku - Oniki Levha
  Atıf Yapılan :
  Yeni Değer Sigortası - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
 • Atıf Yapan :
  Ezgi PALAS DAĞLI (2016-2017)
  Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin Hukuki Yapısı-İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası - SEÇKİN
  Atıf Yapılan :
  Kaydileştirilmesi Gereken Pay Senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşuna Teslim Etmeyen Kişilerin Hukuki Durumu - Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Mehmet Bahtiyar (2016-2017)
  Ortaklıklar Hukuku - BETA
  Atıf Yapılan :
  Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller - Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Altan Fahri Gülerci (2015-2016)
  Sorumluluk Hukuku Bakımından Bankacılıkta Risk Kavramı - Türkiye Bankalar Birliği - G.M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş.
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Hüseyin Ülgen/Prof.Dr.Mehmet Hel (2015-2016)
  Ticari İşletme Hukuku, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Güncellenmiş Dördüncü Bası - Oniki Levha Yayıncılık A.Ş.
  Atıf Yapılan :
  Ticari İşlemlerde Rüşvet ve Yolsuzluk - Haksız Rekabet - Prof.dr.Seyfullah Edis'e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Yrd.Doç.Dr.Mine Kasapoğlu Turhan (2014-2015)
  Klinik İlaç Araştırmalarında Denek Haklarının korunması ve İdarenin Sorumluluğu - Seçkin Yayıncılık
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, İkinci Baskı, İzmir 2003 - Barış Yayınevi
 • Atıf Yapan :
  Yrd.Doç.Dr.Birgül Sopacı ÖZTUNA (2014-2015)
  Yönetici Sorumluluk Sigortası - Vedat Kitapçılık
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, İkinci Baskı, İzmir 2003 - Barış Yayınevi
 • Atıf Yapan :
  Yrd.Doç.Dr.Birgül Sopacı ÖZTUNA (2014-2015)
  Yönetici Sorumluluk Sigortası - Vedat Kitapçılık
  Atıf Yapılan :
  Anonim ve Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi - Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları sempozyumu, XXIV Bildiriler-Tartışmalar, 10-11 Aralık 2010, s.9-59
 • Atıf Yapan :
  Rayegan KENDER (2013-2014)
  Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku - XII Levha
  Atıf Yapılan :
  Yeni Değer Sigortası - Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
 • Atıf Yapan :
  Rayegan KENDER (2013-2014)
  Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku - XII Levha
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi
 • Atıf Yapan :
  İsmail KIRCA/Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2012-2013)
  Anonim Şirketler Hukuku - Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
  Atıf Yapılan :
  Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi - Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü- Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd.Şti.
 • Atıf Yapan :
  Işıl ULAŞ (2012-2013)
  Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku - Turhan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Sigortacılık Mevzuatındaki Bazı Hükümler İle İlgili Değerlendirme - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan
 • Atıf Yapan :
  Işıl ULAŞ (2012-2013)
  Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku - Turhan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Yeni Değer Sigortası - Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
 • Atıf Yapan :
  Mertol CAN (2012-2013)
  Sigorta Sözleşmesinin Tabi Olduğu hukuki Esaslar - İmaj Yayınevi
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi
 • Atıf Yapan :
  Mustafa ÇEKER (2011-2012)
  6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Sigorta Hukuku - Karahan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi
 • Atıf Yapan :
  Mustafa ÇEKER (2011-2012)
  6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret kanunu'na Göre Sigorta Hukuku - Karahan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Yeni Değer Sigortası - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Mustafa ÇEKER (2011-2012)
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Sigorta Hukuku - Karahan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Zamanaşımı Sebebiyle Bedelsizlik Def'i - İzmir Barosu
 • Atıf Yapan :
  Mustafa Çeker (2011-2012)
  6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Sigorta Hukuku - Karahan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Sigorta Ettirenleri Enflasyona Karşı Koruyan Bazı Hukuki Yöntemler - İzmir Barosu
 • Atıf Yapan :
  Ezgi HEPGÜLERLER (50 atıf yapılmıştır) (2011-2012)
  Yükleme , İstif, Boşaltma, Teslim Aşamalarında Deniz Yoluyla Gerçekleştirilen Konteyner Taşımacılığında Görev Alanların Hukuki Sorumluluğu - Seçkin
  Atıf Yapılan :
  Deniz Ticaretinde Taşıma Terminali İşleticilerinin Hukukui Sorumluluğu - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Şeref Ertaş (2011-2012)
  Eşya Hukuku - Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Kambiyo Senetlerinin Rehni - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Çimen Karataş Çetin (2011-2012)
  Limanlarda Örgütsel Değişim ve değer Zinciri Sistemlerinde Etkililik Analizi - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Atıf Yapılan :
  Deniz Ticaretinde Taşıma Terminali İşleticilerinin Hukuki Sorumluluğu - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Emre CUMALIOĞLU , Emre CUMALIOĞLU , (2010-2011)
  Kırkambar Sözleşmesi, Denizyolu İle Konteyner Taşımacılığı-Düzenli Hat Taşımacılığı - Turhan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Elektronik Konişmento - Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, I. Cilt, s.333-354.
 • Atıf Yapan :
  Emre CUMALIOĞLU , Emre CUMALIOĞLU , (2010-2011)
  Kırkambar Sözleşmesi, Denizyolu İle Konteyner Taşımacılığı-Düzenli Hat Taşımacılığı - Turhan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Elektronik Konişmento - Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, I. Cilt, s.333-354.
 • Atıf Yapan :
  Emre CUMALIOĞLU , Emre CUMALIOĞLU , (2010-2011)
  Kırkambar Sözleşmesi, Denizyolu İle Konteyner Taşımacılığı-Düzenli Hat Taşımacılığı - Turhan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Legal Issues on Roll-On/Roll-Off Transportation, New Approach to harbour, Coastal Risk Management and Education, Editor: Marcin Forkiewicz, s.56-63, Eurocoast-Littoral, Gdansk 2006. - Eurocoast-Littoral, Gdansk 2006
 • Atıf Yapan :
  ÇEKER, Mustafa , ÇEKER, Mustafa , (2010-2011)
  Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümü - Turhan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, 2. Baskı, İzmir 2003, s.35 vd. - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  ÖZDAMAR, Mehmet , ÖZDAMAR, Mehmet , (2010-2011)
  Sigortacının Sözleşmenin Kurulmasından Sonraki Aydınlatma Yükümlülüğü - Turhan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta hukuku, 2. Baskı, İzmir 2003 - Barış Yayınevi
 • Atıf Yapan :
  URALCAN, G. Şebnem , URALCAN, G. Şebnem , (2010-2011)
  Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi - Hiperlink
  Atıf Yapılan :
  Özel Sigorta Hukuku, 2. Baskı, 2003 - Barış Yayınevi
 • Atıf Yapan :
  URALCAN, G. Şebnem , URALCAN, G. Şebnem , (2010-2011)
  Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi - Hiperlink
  Atıf Yapılan :
  Özel Sigorta Hukuku, 2. Baskı, 2003 - Barış Yayınevi
 • Atıf Yapan :
  Enver Alper GÜVEL , Afitap Öndaş GÜVEL , (2010-2011)
  SİGORTACILIK - SEÇKİN
  Atıf Yapılan :
  İnternet Sorumluluk Sigortası - http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/45.doc (23.08.2006)
 • Atıf Yapan :
  Mehmet Sinan CEBE , Mehmet Sinan CEBE , (2010-2011)
  Açıklamalı ve İçtihatlı Mal Sigortaları Hukuku TTK m.1263-1320, Ankara 2010 - Adalet yayınevi
  Atıf Yapılan :
  Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Emre CUMALIOĞLU , Emre CUMALIOĞLU , (2010-2011)
  Kırkambar Sözleşmesi, Denizyolu İle Konteyner Taşımacılığı-Düzenli Hat Taşımacılığı - Turhan Kitabevi
  Atıf Yapılan :
  Deniz Hukukunda Taşıma Terminali İşleticilerinin Hukuki Sorumluluğu, İzmir 2003. - Barış Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Murat AYDOĞDU , Murat AYDOĞDU , (2009-2010)
  Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukuki Sorumluluğu - Adalet yayınevi
  Atıf Yapılan :
  Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku - Barış Yayınevi