BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • H.Kubilay.
  (2017) Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi İle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü / XXXI. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu
  0-0, ISBN:
 • H.Kubilay and P.Akdemir.
  (2015) Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Taraflarının Yükümlülükleri.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi, 03-04 Ekim 2015 / Maden Hukuku Sempozyumu
  0-0, ISBN:
 • H.Kubilay.
  (2013) Türkiye'de Lisans Düzeyinde Hukuk Eğitimi ve ABD İle Karşılaştırma .
  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi / I. Hukuk Öğretimi Kongresi
  1-19, ISBN:
 • H.Kubilay.
  (2011) Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Sigortacılık Sektörüne Etkileri.
  İZTO 56. Sigorta Grubu Meslek Komitesi
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • H.Kubilay.
  (2020) DIGITALLY MANAGED SYSTEM IN TURKISH INSURANCE ARBITRATION COMMISSION.
  ATLAS INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES-INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS / INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2
  17-17, ISBN: ISSN-2616-936X
 • H.Kubilay.
  (2018) SİGORTA ACENTELERİNİN DENKLEŞTİRME İSTEMLERİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME.
  TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ / TÜRK TİCARET KANUNUNUN 5. YILI SEMPOZYUMU, ANKARA 08-10 KASIM 2017
  0-0, ISBN:
 • H.Kubilay.
  (2015) Education of Insurance Agent Technical Person in Turkey.
  V.ECBS, St. Petersburg, Russia, Sept. 11-14 September, 2014 / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık 2014, Cilt:5, Sayı:2
  1-22, ISBN:
 • H.Kubilay.
  (2015) “Evaluation of Developments Related to Electronic Bill of Lading”.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi
  0-0, ISBN:
 • H.Kubilay.
  (2015) Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  The Association Of Science, Education And Technology / Procedia - Social And Behavioral Sciences
  3953-3955, ISBN: ISSN: 1877-0428
 • H.Kubilay.
  (2014) “Türk Hukukuna Göre Boğazlar Rejimi”.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  0-0, ISBN:
 • H.Kubilay.
  (2011) Yeni Türk Ticaret Kanunu: Şirketlere Bilişim İle İlgili Getirdiği Yükümlülükler.
  İBŞB, TBD / 2011 Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı
  0-0, ISBN:
 • H.Kubilay.
  (2010) Legal Statute of Turkish Women in Context of Freedom to Work.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar-Değişim Ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-
  709-723, ISBN: 978-975-441-281-9
 • H.Kubilay , D.A.Deveci and İ.A.Kubilay.
  (2006) Legal Aspects of Multimodal Transport -Liabilities of Carriers in Turkish Law, (Diğer yazarlar: D.Ali Deveci vd.), INTLOG 2006, 1st International Conference of Logistics, 23-26 September 2006, Logistics in Global Economy-Challenges and Trends, Poland..
  1st International Conference Of Logistics, 23-26 September 2006, Logistics In Global Economy-Challenges And Trends, Poland. / INTLOG
  0-0, ISBN: