DERSLER


Verilen Dersler

2019 - 2020
 • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
 • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
 • (HUK 404) Sigorta Hukuku
 • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2018 - 2019
 • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
 • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
 • (HUK 404) Sigorta Hukuku
 • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
 • (HUK 509) Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
 • (SBE 595) Seminer
 • (SBE 599) Tez
2017 - 2018
 • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
 • (HUK 404) Sigorta Hukuku
 • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
 • (HUK 595) Seminer
 • (HUK 599) Tez
 • (ISL 559) İşletmenin Yasal Çevresi
 • (LAW 340) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
 • (SBE 595) Seminer
 • (SBE 599) Tez
2016 - 2017
 • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
 • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
 • (HUK 404) Sigorta Hukuku
 • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
 • (HUK 509) Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
 • (HUK 595) Seminer
 • (HUK 599) Tez
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
2015 - 2016
 • (ACC 322) Muhasebeciler için Şirketler Hukuku
 • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
 • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
 • (HUK 404) Sigorta Hukuku
 • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
 • (HUK 505) Deniz Ticareti Sözleşmeleri
 • (HUK 595) Seminer
 • (HUK 597) Dönem Projesi
 • (HUK 599) Tez
 • (ISL 559) İşletmenin Yasal Çevresi
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
2014 - 2015
 • (HUK 206) Ticari İşletme Hukuku
 • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
 • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
 • (HUK 502) Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme
 • (HUK 505) Deniz Ticareti Sözleşmeleri
 • (HUK 595) Seminer
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (LAW 519) İşletme Hukuku
2013 - 2014
 • (HUK 122) Ticaret Hukuku
 • (HUK 206) Ticari İşletme Hukuku
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (LAW 514) Finansal Kurum ve Piyasaların Hukuki Yapısı
 • (LAW 519) İşletme Hukuku
2012 - 2013
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (LAW 300) İşletme Hukuku
 • (LAW 514) Finansal Kurum ve Piyasaların Hukuki Yapısı
 • (LAW 519) İşletme Hukuku
2011 - 2012
 • (LAW 313) Finansal Kurumların Yasal Yapısı
 • (LAW 519) İşletme Hukuku
2007 - 2008
 • (BA 220) Uluslararası Ticaret Hukuku
 • (BA 300) İşletme Hukuku
 • (LOG 303) Taşımacılık-Navlun Mevz.ve Düzenlemeleri
2006 - 2007
 • (BA 220) Uluslararası Ticaret Hukuku
 • (BA 300) İşletme Hukuku
 • (LOG 303) Taşımacılık-Navlun Mevz.ve Düzenlemeleri
 • (LOG 507) Lojistik Yönetiminin Yasal Çerçevesi
2003 - 2004
 • (MİŞL 279) Genel Hukuk Bilg. ve Telif Hakları Mevz.
 • (VBA 136) Ticaret Hukuku Bilgisi
 • (VBA 137) Genel Hukuk Bilgisi
 • (VLOG 217) Ulaştırma Hukuku
2002 - 2003
 • (BA 136) Ticaret Hukuku Bilgisi
 • (BA 137) Genel Hukuk Bilgisi