DERSLER


Verilen Dersler

2020 - 2021
  • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
  • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
  • (HUK 404) Sigorta Hukuku
  • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
  • (HUK 502) Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme
  • (LEE 595) Seminer
  • (LEE 597) Dönem Projesi
  • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2019 - 2020
  • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
  • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
  • (HUK 404) Sigorta Hukuku
  • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
  • (LEE 595) Seminer
  • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2018 - 2019
  • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
  • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
  • (HUK 404) Sigorta Hukuku
  • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
  • (HUK 509) Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
  • (SBE 595) Seminer
  • (SBE 599) Tez
2017 - 2018
  • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
  • (HUK 404) Sigorta Hukuku
  • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
  • (HUK 595) Seminer
  • (HUK 599) Tez
  • (ISL 559) İşletmenin Yasal Çevresi
  • (LAW 340) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
  • (SBE 595) Seminer
  • (SBE 599) Tez
2016 - 2017
  • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
  • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
  • (HUK 404) Sigorta Hukuku
  • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
  • (HUK 509) Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
  • (HUK 595) Seminer
  • (HUK 599) Tez
  • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
2015 - 2016
  • (ACC 322) Muhasebeciler için Şirketler Hukuku
  • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
  • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
  • (HUK 404) Sigorta Hukuku
  • (HUK 405) Deniz Ticaret Hukuku
  • (HUK 505) Deniz Ticareti Sözleşmeleri
  • (HUK 595) Seminer
  • (HUK 597) Dönem Projesi
  • (HUK 599) Tez
  • (ISL 559) İşletmenin Yasal Çevresi
  • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
2014 - 2015
  • (HUK 206) Ticari İşletme Hukuku
  • (HUK 305) Ortaklıklar Hukuku
  • (HUK 306) Kıymetli Evrak Hukuku
  • (HUK 502) Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme
  • (HUK 505) Deniz Ticareti Sözleşmeleri
  • (HUK 595) Seminer
  • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
  • (LAW 519) İşletme Hukuku
2013 - 2014
  • (HUK 122) Ticaret Hukuku
  • (HUK 206) Ticari İşletme Hukuku
  • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
  • (LAW 514) Finansal Kurum ve Piyasaların Hukuki Yapısı
  • (LAW 519) İşletme Hukuku
2012 - 2013
  • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
  • (LAW 300) İşletme Hukuku
  • (LAW 514) Finansal Kurum ve Piyasaların Hukuki Yapısı
  • (LAW 519) İşletme Hukuku
2011 - 2012
  • (LAW 313) Finansal Kurumların Yasal Yapısı
  • (LAW 519) İşletme Hukuku
2007 - 2008
  • (BA 220) Uluslararası Ticaret Hukuku
  • (BA 300) İşletme Hukuku
  • (LOG 303) Taşımacılık-Navlun Mevz.ve Düzenlemeleri
2006 - 2007
  • (BA 220) Uluslararası Ticaret Hukuku
  • (BA 300) İşletme Hukuku
  • (LOG 303) Taşımacılık-Navlun Mevz.ve Düzenlemeleri
  • (LOG 507) Lojistik Yönetiminin Yasal Çerçevesi
2003 - 2004
  • (MİŞL 279) Genel Hukuk Bilg. ve Telif Hakları Mevz.
  • (VBA 136) Ticaret Hukuku Bilgisi
  • (VBA 137) Genel Hukuk Bilgisi
  • (VLOG 217) Ulaştırma Hukuku
2002 - 2003
  • (BA 136) Ticaret Hukuku Bilgisi
  • (BA 137) Genel Hukuk Bilgisi