DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

DIGITALLY MANAGED SYSTEM IN INSURANCE ARBITRATION COMMISSION - (2020-2021) ,“ Uluslararası Ege Konferansı 18.09.2020 İzmir (Sunum-Oturum Başkanı)”
Şirket kuruluşları ve İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, 30.01.2018 İzmir Bilimpark A.Ş. - (2018-2019)
ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı, Universita degli Studi Niccola Cusano-Telematica Roma 30-31 Haziran 2018 (8 saat - (2018-2019) ,“ Yatırımcı Tazmin Merkezi”
Lisansüstü Eğitimde Danışmanlık Çalıştayı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Enstitüleri, 12.06.2017 - (2017-2018) ,“ Katılım”
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Hakemliği (ULAKBIM - ASOS - EBSCO HOST) - (2017-2018)
Bilirkişilik Eğitimi, 02.05.2017, İzmir Ticaret Odası,İzmir - (2017-2018) ,“ E-TİCARET, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR VE BİLİŞİM ALANINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR”
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, 05.09.2016 - (2017-2018)
08-09 Nisan2016 İzmir Uluslararası Göç ve İltica Sempozyumu Organizasyonu - (2016-2017) ,“ Organizasyon ve I. Oturum Başkanlığı”
Arabuluculuk Sertifika Eğitimi, Mart-Nisan/2016 - (2016-2017) ,“ Uygulama Eğitimi”
DEHUKAM Danışma Kurulu Üyeliği - (2016-2017)
Arabuluculuk Eğitimi, 29 Nisan 2016 - (2016-2017) ,“ Tahkim uygulamaları”
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Semineri, 01.06.2016 (8 saat), İEÜ, CZ107 - (2016-2017) ,“ Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuki Koruma”
Deniz Ticareti Hukukunun Temel İlkeleri, Seminer, 27 Ekim 2016, İEÜ D021, 18.00 - (2016-2017) ,“ Deniz Ticareti Hukukunun Temel İlkeleri”
Franchising Sözleşmesi, Eğitim Semineri, İzmir Ticaret Odası Mücahit Büktaş Konferans Salonu12.03.2015 - (2015-2016) ,“ Franchising Sözleşmesi”
II. Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı, 30 Nisan 2015 İEÜ Konferans Salonu - (2015-2016) ,“ Elektronik konişmento Konusundaki Son gelişmeler”
Bilirkişilik Eğitimi Semineri, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, 01.07.2015 - (2015-2016) ,“ E-TİCARET, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR VE BİLİŞİM ALANINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR”
Avrupa Patent Andlaşması (EPC), KAYSOBİLGİ, Nisan-Mayıs-Haziran 2015, S.106, s.46-47 - (2015-2016) ,“ Avrupa Patent Anlaşması (EPC) Türkiye’nin de dahil olduğu 38 ülke arasında geçerlidir. ..Bu Anlaşma, Avrupa pazarına çalışan firmalar açısından önemli bir anlaşmadır.”
Genç Girişimcilere Hukuk Semineri, EKOSEM, İZMİR BİLİMPARK, 11 Kasım 2015, 9.00-12.00 - (2015-2016) ,“ Sözleşme Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Ortaklıklar Hukuku, Uyuşmazlıkların Çözümü”
Avrupa Tahkim Mahkemesi, Türkiye Genel Sekreterliği - (2015-2016)
SEGEM Eğitimleri (Hazine Müsteşarlığı) 09 Şubat 2014; 09 Mart 2014; 13 Nisan 2014 - (2014-2015) ,“ Sigortacılık Mevzuatı”
Mimarlık Bölümü Semineri, 27 Mart 2014, saat 12.00, İEÜ D 021 - (2014-2015) ,“ *Ticaret Hukuku: Tacir ve Tacir Yardımcıları, Şirketler, Ticaret Yaşamında Ortaya Çıkan Bazı Hukuki Sorunlar"”
Sosyal Bilimlerde Deneysel Çalışmalar Hakkında 10uncu Uluslararası Öğrenci Konferansı, 14 Nisan 2014, İzmir Ekonomi Üniv - (2014-2015) ,“ "Kültür ve Hukuk" Oturumunda (Oturum IV-A) Başkanlık”
V. Sosyal ve Davranış Bilimleri Avrupa Konferansı, St.Petersburg, Rusya 11-14 Eylül 2014 - (2014-2015) ,“ Türkiye'de Sigorta Acenteliği Teknik Personelinin Eğitimi”
Hazine Müsteşarlığının 09.10 2013 tarihli yazısı ile Müsteşarlık Makamının 07.10.2013 tarihli onayı gereğince, itiraz ha - (2013-2014) ,“ Hazine Müsteşarlığının 09.10 2013 tarihli yazısı ile Müsteşarlık Makamının 07.10.2013 tarihli onayı gereğince, sigorta hakem kararlarının değerlendirilerek karara bağlanması suretiyle üst tahkim muhakemesi görevini yapmak üzere itiraz hakemi olarak atanmasının uygun bulunduğu Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından bildirilmiştir.”
İzmir Ticaret Odası - Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun İş Hayatına Etkileri Toplantısı 05.12.2013, İzmir Ticaret Odası Mecli - (2013-2014) ,“ Türk Ticaret Kanunu İle İlgili İkincil Mevzuatın Ticaret Hayatına Yansımaları”
Türkiye'de Hukuk Lisans Eğitimi Semineri, Seminer, İEÜ C 203 , 11 Aralık 2013, saat 10.30-11.45 - (2013-2014) ,“ Türkiye'de Lisans Düzeyinde Hukuk Eğitimi ve Amerika Birleşik Devletleri İle Karşılaştırma”
Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta Hakemi (Sicil No:01060) - (2013-2014)
Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta İtiraz Hakemi (Sicil no: 3011) - (2013-2014)
EKOSEM Bilirkişilik Eğitimi Semineri (04.04.2013) - (2012-2013) ,“ E-Ticaret, Fikri ve Sınai Haklar ve Bilişim Alanındaki Hukuka Aykırılıklar”
Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Uyum Sürecinden İzlenimler, 05.06.2013, İEÜ Konferans Salonu, 10.00-13.300 - (2012-2013) ,“ Açılış Sunumu (İzleyicilere dağıtıldı)”
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ EĞİTİM SEMİNERİ, İZTO MÜCAHİT BÜKTA - (2011-2012) ,“ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ”
Uzmanlık Tezi jüri üyeliği, İZTO -Gökhan Togay-10.07.2012, 12.00-13.00 - (2011-2012) ,“ "Meslek Kuruluşlarında Müşteri (Üye, Hizmet Alan ve Hizmet veren) Memnuniyeti Araştırması: İzmir Ticaret Odası Örneği"”
Uzmanlık Tezi Jüri üyeliği, İZTO- Arzu Şen, 24.07.2012, 12.00-13.00 - (2011-2012) ,“ Yabancı Sermayeli Girişimcilerin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”
İzmir Ticaret Odası Uzmanlık Tezi Jüri Üyeliği 08.05.2012 - (2011-2012) ,“ "Kruvaziyer Turizminde Tedarik Zinciri", Mine GÜNEŞ KAYA”
İzmir Ticaret Odası Uzmanlık Tezi Jüri Üyeliği, 08.05.2012 - (2011-2012) ,“ "Satın Alma Fonksiyonunun Stratejik Avantaja Dönüştürülmesi", Elif ÇAM”
İzmir Ticaret Odası Uzmanlık Tezi Jüri Üyeliği, 13.03.2012 - (2011-2012) ,“ "Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi", Nida ÇOLAK”
İzmir Ticaret Odası , Marka Patent Semineri, İZTO Meclis Salonu 03.05.2012 - (2011-2012) ,“ Marka Patent Semineri Oturum Başkanlığı”
07-08 Şubat 2011 Seminer, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı TSEV - (2011-2012) ,“ Yeni TürkTicaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile Şirketler Hukukuna Getirilen Yenilikler”
Uzmanlık Tezi için Jüri üyeliği, İZTO, 29.05.2012 - (2011-2012) ,“ Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Çerçevesinde İzmir'in Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Potansiyeli ve Geliştirme Olanakları”
7 Mart 2011, Seminer,İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu - (2011-2012) ,“ Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu”
İzto 56. Sigorta Meslek Komitesi - (2011-2012) ,“ Yeni Türk Ticaret Kanunun Sigorta Sektörüne Etkileri”
İzto 48. Kiralama ve Leasing Semineri - (2011-2012) ,“ Seyehat Sigortaları”
İzto 69. Metal Eşya Meslek Komitesi - (2011-2012) ,“ Karşılıksız çek kullanımında yaşanan sıkıntılar”
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Girişimciliğe Etkileri Konferansı - (2011-2012) ,“ Oturum başkanlığı”
İzmir Ekonomi Ünüversitesi 28.05.2011 Oturum Başkanlığı - (2011-2012) ,“ Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu”
İAOSB - (2011-2012) ,“ Yeni TTK ve Şirketleri Getirdiği Yükümlülükler”
ESAD - (2011-2012) ,“ Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Taslağının Değerlendirilmesi”
Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu üyeliği - (2011-2012)
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Eğitmenliği - (2011-2012)
Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta Hakemi - (2011-2012)
Vakıf Yükseköğretim Kanunu Tasarısı Hazırlama Komisyonu üyesi - (2011-2012)
İzmir Ticaret Odası Hukuk Danışmanlığı - (2011-2012)
"Sigortacılıkta Tahkim Konferansı" İEÜ Konferans Salonu, 05.10.2012, 14.00-16.30 - (2011-2012) ,“ "Sigortacılıkta Tahkimin Gelişimi ve Önemi"”
TOBB Tahkim Divanı - (2011-2012) ,“ Hakem”
Hukuki Yönleriyle Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 06 Ekim 2011 - (2011-2012) ,“ Nükleer Enerji Risklerine Karşı Hukuki Sorumluluk Sigortası”
Bilirkişilik Eğitimi, EKOSEM, İEÜ 12 Aralık 2012, 18.00-21.00 - (2011-2012) ,“ E-Ticaret, Fikri ve Sınai Haklar ve Bilişim Alanındaki Hukuka Aykırılıklar”
Sigorta Tahkim Komisyonu - (2010-2011) ,“ Sigorta hakemi”
TOBB Tahkim Divanı - (2010-2011) ,“ Hakemlik”
5941 Sayılı Çek Kanunu, Yeni Çek Kanunu Hakkında Bilgilendirme Toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu, 14.01.2010 - (2010-2011) ,“ 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun Değerlendirilmesi”
Yöneticilerin ve Müdürlerin Hukuki Sorumluluk Sigortası, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu, 8 Aralık 2009 İzmir. - (2009-2010) ,“ Yöneticilerin ve Müdürlerin Hukuki Sorumluluk Sigortası”