MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • H.Kubilay.
  (2016) ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 8, 272-292,
 • H.Kubilay.
  (2014) OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVII, No. 4/2013, 119-146, ISBN: ISSN 1302-0013
 • H.Kubilay.
  (2014) Türk Hukukuna Göre Boğazlar Rejimi: Çevre Hukuku Yönünden değerlendirme.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 1-31, ISBN: 2146-1082
 • H.Kubilay.
  (2014) Education of Insurance Agent Technical Personnel in Turkey.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 2, 1-22, ISBN: 2146-1082
 • H.Kubilay.
  (2013) Kaydileştirilmesi Gereken Pay Senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşuna Teslim Etmeyen Kişilerin Hukuki Durumu.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVII, No. 12, 805-829,
 • H.Kubilay and İ.A.Kubilay.
  (2013) Seyahat Acentaları Sorumluluk Sigortalarında Sigortanın Kötüye Kullanılması: Sigortanın Kapsamı Yönünden Uygulamadan Bir Örnek.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 107, 273-296, ISBN: 1304-2408
 • H.Kubilay.
  (2009) Sigortacılık Mevzuatındaki Bazı Hükümlerle İlgili Değerlendirme.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan , Vol. 9, 399-408, ISBN: 1303-6963
Uluslararası
 • H.Kubilay and P.Akdemir.
  (2019) Fikri Mülkiyet Sigortası.
  LEGAL-BANKA VE FİNANS DERGİSİ, Prof.Dr.ALİ NECİP ORTAN'A ARMAĞAN , Vol. 8, No. 32, 1001-1017, ISBN: ISSN: 2147-1053
 • H.Kubilay and P.Akdemir.
  (2018) MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI.
  T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , No. 10, 455-473, ISBN: E-ISSN:2149-7966
 • H.KUBİLAY and C.ÖZCAN.
  (2017) TİCARİ KREDİ SİGORTASININ HUKUKİ YAPISI VE GÜNCEL SORUNLAR.
  ANKARA BAROSU DERGİSİ , No. 2017/3, 317-341, ISBN: ISSN: 1300-9885
 • H.Kubilay.
  (2015) Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  Procedia -Social And Behavioral Sciences , 3953-3955, ISBN: ISSN: 1877-0428
 • H.Kubilay , E.Karademir and E.A.Chelli.
  (2015) Supervision and Measures in Capital Markets according to the New Turkish Capital Market Act.
  Law & Justice Review , No. 1, 13-31,
 • H.Kubilay , İ.A.Kubilay.
  (2013) Sermaye Piyasasında Veri Depolama Kuruluşları.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi , Vol. XXIX, No. 3, 11-28, ISBN: 1300-1396
 • H.Kubilay.
  (2009) Sigorta Acenteleri Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi , Vol. XXV, No. 4, 211-226, ISBN: Ankara

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • K.HURİYE.
  (2018) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA GÜNCEL DURUM.
  Yargı Dünyası , No. 23, 17-56, ISBN: 1301-0816
 • H.Kubilay , İ.A.Kubilay.
  (2013) SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ.
  Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr.Aydın Zevkliler Armağanı , Vol. II, No. 2013, 1819-1855, ISBN: 1305-9770
 • H.Kubilay.
  (2012) Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
  XXIV. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu , Vol. IV, No. 468, 9-59, ISBN: 978-975-537-207-5
 • H.Kubilay.
  (2010) Karar Yetersayısının Hesaplanmasında Salt (Mutlak) Çoğunluğun Belirlenmesi Gereken An.
  Prof.Dr.Fırat Öztan’a Armağan, Prof.Dr.Fırat Öztan’a Armağan, Cilt I, Ankara 2010, S. 1411-1431. , Vol. I, 1411-1431, ISBN: 978-605-5593-13-1
 • H.Kubilay.
  (2010) 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun Değerlendirilmesi.
  Ekonomik VİZYON, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Haziran 2010, S. 72-73. , No. Haziran 20, 72-73,
 • H.Kubilay.
  (2009) Gemi, Deniz ve İçsu Araçları Hakkında Getirilen Yeni Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, İzmir Barosu Dergisi, Yıl:74, Sayı: 3, Temmuz 2009, İzmir, s. 9-24..
  İzmir Barosu Dergisi , No. 3, 9-24, ISBN: 1305-757X ISSN
Uluslararası
 • H.Kubilay.
  (2018) Elektronik Konişmento Uygulamasındaki Güncel Gelişmeler.
  Deniz Hukuku Dergisi - Ankara Üniversitesi, Deniz Hukuku Ve Uygulama Araştırma Merkezi , Vol. 1, No. 1, 33-47, ISBN: ISSN 2602-4055