PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • İzmir Bilimpark A.Ş. Kuruluşu
    (2012-2013) İzmir Ticaret Odası

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Gümrük Müşavirlerinin Gemi Acenteleri İle Yaşadıkları Sorunların ve Özellikle Gemi Acentelerinin Dış Ticaret Firmalarına Verdikleri Hizmetlerin Fiyatlama Yöntemlerinin İncelenmesi
    (2014-2015) İzmir Ticaret Odası-İEÜ