TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Emre Cumalıoğlu , “ Kırkambar Sözleşmesi ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Seval Akkaş , “ Avrupa Birliği Hukukunda Fikri ve Sınai Haklar ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Togan Han Saçaklıoğlu , “ Denizyoluyla Eşya Taşıma Sözleşmelerinde Yükle İlgili Kişilerin Hakları ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Zeynep Mineliler , “ Limited Ortaklıklarda Ortakların Yönetimsel ve Koruyucu Hakları ”
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Emirhan Yasıt , “ Gemi Kiralama Sözleşmeleri ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Özlem Vatan , “ Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortalar ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Zeynep Barış , “ Karşılaştırmalı Hukukta Klup Sigortaları ”
Dokuz Eylül Üniversitesi