UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- wireless sensor networks

- konum tespiti

- kablosuz algılayıcı ağlar