BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • H.IŞIK.
  (2021) Covid-19 Salgınının Sebep Olduğu Kamu Geliri Azalışlarına Çözüm Önerisi: Yurt Dışı Varlıkların Vergilendirilmesi.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Covid-19 Ve Hukuk Sempozyumu
  653-686, ISBN: 978-625-7334-54-9
Uluslararası
 • H.IŞIK.
  (2022) Türk Dijital Hizmet Vergisinin Uluslararası Gelişmeler Ve Diğer Ülke Uygulamaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
  Türkiye Bilişim Derneği / 6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Akademik Bildiriler
  96-121, ISBN: 978-605-82941-7-2
 • H.IŞIK.
  (2019) İkili Vergi Anlaşmalarında Büyük Tadilat: BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi .
  Innovation And Global Issues Academy / Law In Positive And Social Sciences Abstracts Book (LAWPOS)
  17-21, ISBN: